Ułatwienia dostępu

Światłowody

Szybki światłowodowy internet zapewnia niezwykle szybkie transfery danych, co umożliwia szybkie pobieranie plików, płynne strumieniowanie wideo oraz komfortowe korzystanie z usług streamingowych, zarówno w domu, jak i w firmie. Dzięki niskim opóźnieniom i stabilnemu połączeniu, światłowód doskonale sprawdza się również w zastosowaniach biznesowych, umożliwiając szybką wymianę danych, telekonferencje wysokiej jakości oraz efektywne zarządzanie zasobami online.

Projektowanie torów światłowodowych

 

 • dalekosiężnych linii optotelekomunikacyjnych,
 • sieci strukturalnej w budynkach,
 • wizja lokalna u klienta, obmiary, rozpoznanie potrzeb, wstępne propozycje, rozmowy, ustalenia,
 • dobór urządzeń, technologii i rozwiązań zgodnie z obowiązującymi normami oraz pod kątem możliwości oraz oczekiwanej funkcjonalności.
  Elastyczność w wyborze rozwiązania z uwzględnieniem preferencji klienta.
 • szczegółowe przedprojektowe analizy techniczno-ekonomiczne oraz założenia zadań inwestycyjnych planowanych przedsięwzięć teleinformatycznych pozwalające na dokładne szacowanie środków odpowiednich do realizacji planowanych przedsięwzięć w założonym terminie oraz oszacowania kosztów eksploatacyjnych.
 • szczegółowe projekty techniczne struktur sieci lokalnych, miejskich i rozległych. Prace projektowe prowadzone są przy ścisłym współdziałaniu ze strony Klienta
  w zakresie identyfikacji potrzeb tak bieżących, jak i przyszłych.
swiatlowody3
Testowanie i pomiary torów światłowodowych

Kompleksowy montaż linii światłowodowych

   • montaż światłowodowych linii kablowych dla potrzeb telekomunikacji, teleinformatyki, telewizji kablowej i przemysłowej:
   • kanałowe – instalacja kabli optotelekomunikacyjnych w istniejących kanalizacjach teletechnicznych lub innych,
   • doziemne – budowa nowych podziemnych tras kablowych,
   • napowietrzne – podwieszanie kabli do konstrukcji wsporczych typu: słupy telekomunikacyjne, słupy energetyczne wszystkich napięć, słupy trakcji kolejowej lub tramwajowej,
   • kompleksowa kompletacja dostaw osprzętu do budowy sieci światłowodowych.
   • montaż osprzętu światłowodowego:
   • montaż szaf kablowych, wnęk telefonicznych wraz z osprzętem (głowice kablowe)
   • wykonywanie złączy przelotowych i odgałęźnych,
   • wykonywanie spawów światłowdowych

  wykonywanie zakończeń linii optycznych: 

 

  • pigtail’e
  • montaż złączy u klienta (hot-melt)
 • montaż urządzeń traktu światłowodowego,
 • montaż elementów traktu światłowodowego:
  • mufy rozszyciowe
  • skrzynki zapasów
  • przełącznice światłowodowe
 • prowadzenie nadzorów budowlanych,
 • serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny na mocy odpowiednich umów

Testowanie  i pomiary torów światłowodowych

 • testowanie, pomiary i diagnostyka gotowych instalacji światłowodowych,
 • kompleksowe pomiary linii optycznych z pełną dokumentacją,
 • analiza wyników pomiarów w celu określenia poprawności ułożenia i montażu kabla (np. lokalizacja złączy, przypadkowych zagięć, pęknięć, pomiar długości optycznej),
 • okresowe pomiary związane z eksploatacją linii światłowodowych,
 • lokalizacja i usuwanie awarii i usterek linii optycznych,
 • opracowanie optycznej dokumentacji pomiarowej,

Konserwacja torów światłowodowych

 • konserwacja i serwis sieci światłowodowych
 • usuwanie wszelkiego typu awarii i usterek linii optotelekomunikacyjnych
eurolan ŚWIATŁOWODY
Scroll to Top