Ułatwienia dostępu

Dlaczego weryfikacja numeru PESEL jest konieczna?

Ochrona przed kradzieżą tożsamości

W celu zwiększenia bezpieczeństwa obywateli, 7 lipca 2023 roku wprowadzono zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne, które mają na celu ograniczenie skutków kradzieży tożsamości. Zgodnie z nowymi przepisami, dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych muszą weryfikować numer PESEL przed wydaniem kopii lub wtórnika routera GPON oraz innych urządzeń identyfikacyjnych. Regulacja zaczyna obowiązywać od 1 czerwca 2024r.

Jak to działa?

  1. Weryfikacja w rejestrze zastrzeżeń PESEL: Dostawcy usług sprawdzają, czy numer PESEL podany przez abonenta jest zastrzeżony. Jeżeli tak, odmówimy wydania routera GPON, aby zabezpieczyć abonenta przed możliwymi nadużyciami.

  2. Procedura w przypadku niedostępności systemu: W sytuacji, gdy system teleinformatyczny jest niedostępny przez ponad 15 minut, dostawca może odmówić wydania routera lub dokonać jego wydania po szczegółowej weryfikacji tożsamości abonenta, dokumentując ten proces.

Co to oznacza dla abonentów?

  • Bezpieczeństwo: Weryfikacja PESEL chroni przed wydaniem routerów GPON osobom podszywającym się pod abonenta, co znacznie redukuje ryzyko kradzieży tożsamości.
  • Obowiązek podania PESEL: Przy podpisywaniu umowy na usługi telekomunikacyjne konieczne jest podanie numeru PESEL lub innego dokumentu tożsamości.
  • Procedury awaryjne: Nawet w przypadku problemów technicznych, procedury zapewniają, że weryfikacja tożsamości będzie dokładna i bezpieczna.

Jak zweryfikować numer PESEL?

Można to zrobić elektronicznie za pomocą usługi dostępnej na gov.pl. Uwierzytelnienie następuje poprzez profil zaufany, bankowość internetową lub aplikację mObywatel. Firmy muszą dodatkowo podać dane identyfikacyjne i złożyć odpowiednie oświadczenia.

Sankcje za brak weryfikacji

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może nałożyć karę pieniężną na dostawcę usług, który nie wypełnia obowiązku weryfikacji numeru PESEL zgodnie z art. 60c ust. 1.

Podsumowanie

Weryfikacja numeru PESEL przed wydaniem routerów GPON jest kluczowym elementem zabezpieczającym przed kradzieżą tożsamości. Działa to na korzyść zarówno dostawców usług, jak i ich abonentów, zapewniając większe bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych.

Scroll to Top